+
aleksander kulisiewicz

Aleksander Kulisiewicz, Performance.

alicja bielawska

Alicja Bielawska

Andrzej Wróblewski 2

Andrzej Wróblewski #2

Eugeniusz Zak

Eugeniusz Zak, Selfportrait.

Gérard Paris-Clavel

Gérard Paris-Clavel

jadwig sawicka

Jadwig Sawicka

Jan Młodożeniec

Jan Młodożeniec

Janusz Stanny

Janusz Stanny

Jósef Czapski

Jósef Czapski

Josef Pankiewicz

Martwa Natura, Josef Pankiewicz. Warsaw Museum.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13